โรงเรียนบ้านหนองซอน
หมู่ที่ 3 บ้านหนองซอน  ตำบลหนองซอน  อำเภอเชียงยืน จังหวัดมหาสารคาม 44160
เบอร์โทรศัพท์ 0-4375-2004
รายชื่อศิษย์เก่า

พบข้อมูลศิษย์เก่าทั้งหมด 1 คน
ชื่อ-นามสกุล : ดนัย มณีรัตน์ (ดล)
ปีที่จบ : 2560   รุ่น : 60
อีเมล์ : f99@gmail.com
รายละเอียดเพิ่มเติม