โรงเรียนบ้านหนองซอน
หมู่ที่ 3 บ้านหนองซอน   ตำบลหนองซอน  อำเภอเชียงยืน จังหวัดมหาสารคาม 44160
เบอร์โทรศัพท์ 0-4375-2004
ภาพกิจกรรม
นายเกษม จันสามารถ ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านหนองซอน และคณะครู นักเรียนจัดงานเษียณอายุราชการให้กับข้ารา
โพสเมื่อ : 02 ต.ค. 2561,13:19   อ่าน 23 ครั้ง