โรงเรียนบ้านหนองซอน
หมู่ที่ 3 บ้านหนองซอน  ตำบลหนองซอน  อำเภอเชียงยืน จังหวัดมหาสารคาม 44160
เบอร์โทรศัพท์ 0-4375-2004
ภาพกิจกรรม
วันที่ 25 มีนาคม 2562 โรงเรียนบ้านหนองซอน จัดพิธีมอบใบประกาศนียบัตรและปัจฉิมนิเทศ นักเรียนที่จบการศึกษาชั้นปีที่ 3 และมัธยมศึกษาปีที่ 3 ปีการศึกษา 2561
โพสเมื่อ : 25 มี.ค. 2562,20:24   อ่าน 260 ครั้ง