โรงเรียนบ้านหนองซอน
หมู่ที่ 3 บ้านหนองซอน  ตำบลหนองซอน  อำเภอเชียงยืน จังหวัดมหาสารคาม 44160
เบอร์โทรศัพท์ 0-4375-2004
ภาพกิจกรรม
วันที่ 21 สิงหาคม 2562 โรงเรียนบ้านหนองซอน ได้รับการนิเทศ ติดตาม และประเมินผลการจัดการศึกษาเพื่อพัฒนาคุณภาพผู้เรียน ครั้งที่ 1 ประจำปีการศึกษา 2562 จาก สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษามหาสารคาม เขต 3
โพสเมื่อ : 21 ส.ค. 2562,15:00   อ่าน 226 ครั้ง