โรงเรียนบ้านหนองซอน
หมู่ที่ 3 บ้านหนองซอน  ตำบลหนองซอน  อำเภอเชียงยืน จังหวัดมหาสารคาม 44160
เบอร์โทรศัพท์ 0-4375-2004
ภาพกิจกรรม
วันที่ 30 กันยายน 2562 นายเกษม จันสามารถ ผู้อำนวยการเชี่ยวชาญโรงเรียนบ้านหนองซอน ร่วมกับกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน ได้จัดงานเกษียณให้กับข้าราชการครูในโรงเรียน 3 ท่าน คือ ครูฉวีวรรณ พันทะชุม ครูสายหยุด ศรีจันทร์ชัย และครูสุชาดา หีบแก้ว ณ อาคารเอน
โพสเมื่อ : 30 ก.ย. 2562,20:24   อ่าน 233 ครั้ง