ภาพกิจกรรม
วันที่ 12 มิถุนายน 2563 นายเกษม จันสามารถ ผู้อำนวยการเชี่ยวชาญโรงเรียนบ้านหนองซอน ท่านศึกษานิเทศก์ สุพัฒน์ ฉิมลี และคณะครูโรงเรียนบ้านหนองซอน ได้ออกเยี่ยมนักเรียนที่เรียน DLTV ระบบออนไลน์ จากสภาวการณ์โรคแพร่ระบาดโควิท 19 (COVID-19)
โพสเมื่อ : 18 มิ.ย. 2563,19:37   อ่าน 198 ครั้ง