ภาพกิจกรรม
วันที่ 27 สิงหาคม 2563 นายเกษม จันสามารถ ผู้อำนวยการเชี่ยวชาญโรงเรียนบ้านหนองซอน นำคณะครู และนักเรียนให้การต้อนรับคณะผู้บริหารสถานศึกษาจากสมาคมผู้บริหารสถานศึกษาอำเภอเลิงนกทา จังหวัดยโสธร มาศึกษาดูงานการจัดกิจกรรมสภานักเรียน ณ ห้องประชุมโรงเรียนบ้านหนองซ
โพสเมื่อ : 28 ส.ค. 2563,22:54   อ่าน 63 ครั้ง