ภาพกิจกรรม
วันที่ 28 สิงหาคม 2563 นายเกษม จันสามารถ ผู้อำนวยการโรงเรียน คณะครู โรงเรียนบ้านหนองซอน เป็นวิทยากรอบรม เครือข่ายโรงเรียนสุจริต ตามโครงการเสริมสร้างคุณธรรมจริยธรรมและธรรมาภิบาลในสถานศึกษา(โรงเรียนสุจริต) ป.ป.ช.สพฐ. น้อย ให้กับคณะครู นักเรียน โรงเรียนในสัง
โพสเมื่อ : 28 ส.ค. 2563,23:00   อ่าน 75 ครั้ง