ภาพกิจกรรม
วันที่ 31 สิงหาคม 2563 นายเกษม จันสามารถ ผู้อำนวยการเชี่ยวชาญโรงเรียนบ้านหนองซอน และบุคลากรครู ร่วมเป็นคณะวิทยากรอบรมโครงการขับเคลื่อนการใช้หลักสูตรต้านทุจริตศึกษา ประจำปี2563 ของศูนย์พัฒนาคุณภาพการศึกาษาหนองโพนเงิน ณ ห้องประชุมโรงเรียนบ้านโพน
โพสเมื่อ : 02 ก.ย. 2563,00:53   อ่าน 41 ครั้ง