โรงเรียนบ้านหนองซอน
หมู่ที่ 3 บ้านหนองซอน  ตำบลหนองซอน  อำเภอเชียงยืน จังหวัดมหาสารคาม 44160
เบอร์โทรศัพท์ 0-4375-2004
ปฐมวัย

นางสาวไพลิน หีบแก้ว
ครู คศ.3

นางสาวโศธิดา จันทร์ดวง
ครูอัตราจ้าง
ครูประจำชั้น อนุบาล 2/1