กลุ่มสาระฯวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

นายนราชัย อสุรินทร์
ครู คศ.1
ครูประจำชั้น ประถมศึกษาปีที่ 5/1

นางสาวมัธนียา โพศาลาแสง
ครูผู้ช่วย
ครูประจำชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 3/1

นางสาวธันยรัศมิ์ เหล่าต้น
ครูอัตราจ้าง
ครูประจำชั้น ประถมศึกษาปีที่ 1/1