โรงเรียนบ้านหนองซอน
หมู่ที่ 3 บ้านหนองซอน  ตำบลหนองซอน  อำเภอเชียงยืน จังหวัดมหาสารคาม 44160
เบอร์โทรศัพท์ 0-4375-2004
กลุ่มสาระฯวิทยาศาสตร์

นางสุกัลยา ภักดีกุล
ครู คศ.3

นางสาวธันยรัศมิ์ เหล่าต้น
ครูอัตราจ้าง
ครูประจำชั้น ประถมศึกษาปีที่ 1/1