กลุ่มสาระฯวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

นางสาวธันยรัศมิ์ เหล่าต้น
ครูอัตราจ้าง
ครูประจำชั้น ประถมศึกษาปีที่ 1/1

นางสาวมัธนียา โพศาลาแสง
ครูผู้ช่วย
ครูประจำชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 3/1