โรงเรียนบ้านหนองซอน
หมู่ที่ 3 บ้านหนองซอน  ตำบลหนองซอน  อำเภอเชียงยืน จังหวัดมหาสารคาม 44160
เบอร์โทรศัพท์ 0-4375-2004
ผลงานนักเรียน
ชื่อผลงาน : รางวัลระดับเหรียญทองชนะเลิศ การแข่งขันสร้างสรรค์ผลงานคณิตศาสตร์โดยใช้โปรแกรม GSP ระดับชั้น ม.1-ม.3
ชื่อนักเรียน : เด็กชายสิทธิโชค พงษ์สละ
โพสเมื่อ : 06 พ.ค. 2562,11:25   อ่าน 161 ครั้ง
ชื่อผลงาน : รางวัลระดับเหรียญทองชนะเลิศ การแข่งขันสร้างสรรค์ผลงานคณิตศาสตร์โดยใช้โปรแกรม GSP ระดับชั้น ม.1-ม.3
ชื่อนักเรียน : เด็กชายธนพล กงเพชร
โพสเมื่อ : 06 พ.ค. 2562,11:24   อ่าน 138 ครั้ง
ชื่อผลงาน : นางสาวสุกัญญา ลีบาง ประธานนักเรียน ได้รับรางวัลเด็กและเยาวชนดีเด่นแห่งชาตื ประจำปี 2562 จากกระทรวงศึกษาธิการ
ชื่อนักเรียน :
โพสเมื่อ : 11 มี.ค. 2562,21:02   อ่าน 141 ครั้ง
ชื่อผลงาน : เหรียญทอง ระดับชาติ กิจกรรมเพื่อนที่ปรึกษา
ชื่อนักเรียน :
โพสเมื่อ : 11 มี.ค. 2562,20:59   อ่าน 149 ครั้ง
ชื่อผลงาน : เหรียญทอง ชนะเลิศ ระดับชาติ
ชื่อนักเรียน : นางสาวสุกัญญา แลคณะ
โพสเมื่อ : 11 มี.ค. 2562,20:57   อ่าน 148 ครั้ง
ชื่อผลงาน : เหรียญทอง การแข่งขันกิจกรรมสภานักเรียน ระดับชาติ
ชื่อนักเรียน :
โพสเมื่อ : 06 มิ.ย. 2561,20:20   อ่าน 240 ครั้ง
ชื่อผลงาน : รางวัลชนะเลิศ เหรียญทอง กิจกรรมนักเรียนเพื่อนที่ปรึกษา(YC) ระดับชาติ
ชื่อนักเรียน : โรงเรียนบ้านหนองซอน
โพสเมื่อ : 06 มิ.ย. 2561,14:36   อ่าน 328 ครั้ง